Ми стали краще
Icon
Спробуйте новий дизайн, що став чистішим та кращим, а також був адаптованим для мобільних пристроїв
Спробувати новий дизайн
 

Застереження щодо збору, обробки та передачі персональних даних

У даному застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних (надалі – Застереження) використовуються наступні терміни, що мають таке значення:
Система - сайт, розміщений в мережі Інтернет за адресою www.metro.zakaz.ua, на якому здійснюється реєстрація Особи, оформлення Замовлення та укладання Договору купівлі-продажу.
Особа - фізична особа, що здійснює реєстрацію в Системі. Володілець здійснює обробку, зберігання, передачу та видалення Персональних даних особи ідентично до Персональних даних зареєстрованих Клієнтів Володільця. Вимоги до збирання, обробки та передачі персональних даних зареєстрованих Клієнтів Володільця розміщені в мережі Інтернет за адресою: https://www.metro.ua/personal-data-protection
Персональні дані – сукупність відомостей про Особу, в тому числі ім’я, контактний телефон, адреса електронної пошти, що добровільно і свідомо вказуються Особою при реєстрації на Сайті.
Володілець – Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА» (надалі – МЕТРО), яке з метою реалізації договірних відносин із Особою щодо продажу товарів із використанням Системи, здійснює збір, обробку та передачу персональних даних особи.
Публічна оферта - публічна пропозиція Володільця, адресована будь-якій фізичній особі укласти Договір купівлі – продажу товарів на умовах, що містяться в Договорі та його додатках, розміщений в мережі Інтернет в системі www.metro.zakaz.ua.
Згода Особи - добровільне волевиявлення фізичної особи, щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловленої шляхом реєстрації у Системі. Інші терміни, що використовуються в даному Застереженні, вживаються у значенні, визначеному в умовах Публічної оферти.

1. Здійснюючи реєстрацію на Сайті, Особа дає добровільну згоду на обробку її персональної інформації, в тому числі Персональних даних.
2. Надаючи добровільну згоду на обробку своєї персональної інформації, зокрема Персональних даних, Особа підтверджує свою обізнаність про те, що:
2.1. її Персональні дані включено до бази персональних даних «Клієнти»;
2.2. Володільцем бази персональних даних «Клієнти» є МЕТРО.
2.3. база персональних даних «Клієнти» знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, проспект Петра Григоренко, буд. 43 поштовий індекс 02140, вказана адреса є актуальною для Особи для надсилання звернень, застережень, вимог та скарг пов‘язаних зі збиранням, обробкою та передачею Персональних даних.
2.4. метою обробки Персональних даних є:
- забезпечення можливості виконання Договору купівлі-продажу (згідно Публічної оферти);
- інформування Особи про новини, акції, пропозиції тощо у МЕТРО;
- індивідуалізація послуг для Особи;
- стимулювання збуту товарів МЕТРО;
- проведення дослідження ринку, маркетингової активності, щодо збуту товарів МЕТРО, в тому числі статистичних та опитувань (за допомогою пошти та/або електронних засобів зв‘язку);
2.5. обробка персональних даних здійснюється за допомогою інформаційної (автоматизованої/електронної) системи, до якої заносяться та зберігаються персональні дані;
2.6. під обробкою Персональних даних згідно зі ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» мається на увазі здійснювані в інформаційній автоматизованій системі персональних даних дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, відновлення, використання, розповсюдження (у тому числі передача), знеособлення, знищення персональних даних;
2.7. використання Персональних даних може здійснюватися як Володільцем особисто, так і його працівниками, за умови прийняття ними на себе зобов'язання про нерозголошення в будь-який спосіб Персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі їм у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків. Персональні дані можуть використовуватись представниками / працівниками Системи (www.metro.zakaz.ua), партнерами / контрагентами МЕТРО з метою визначеною п. 2.4. даного Застереження, а також з метою виконання доручення Особи. Працівники Системи та /або Інформаційних центрів дотримуються режиму конфіденційності щодо персональних даних та можуть передавати їх у випадках прямо передбачених п. 2.8. даного Застереження.
2.8. здійснення реєстрації в Системі свідчить про добровільне волевиявлення Особи на передачу її Персональних даних третім особам і не вимагає повідомлення про це Особу:
- Особа добровільно надає згоду та дозволяє Володільцю передавати Персональні дані уповноваженим представникам Системи (www.metro.zakaz.ua) та партнерам (контрагентам) МЕТРО задля їх подальшої обробки та використання будь-яким прийнятним та необхідним способом, з метою виконання Договору купівлі-продажу (згідно Публічної офорти), а також надання Особі рекламної та будь-якої іншої інформації, а також пропозицій (в тому числі, але не обмежуючись, щодо участі у статистичних дослідженнях) поштою, телефоном, на електронну пошту;
- Оскільки METРO є частиною «МЕТРО Груп», великої міжнародної групи компаній, Особа надає згоду та дозволяє Володільцю передавати Персональні дані до одного з інформаційних центрів «МЕТРО - Груп Інформейшн Текнолоджі ГмбХ», (далі – «Інформаційні центри») і можуть оброблятись в Інформаційних центрах для досягнення мети, зазначеною п. 2.4. даного Застереження (транскордонна передача персональних даних). Дані можуть передаватися до країн з різними рівнями захисту даних, проте METРO та Інформаційні центри працюватимуть із дотриманням європейських правил захисту Персональних даних для забезпечення відповідного рівня захисту персональних даних у відповідності до вимог та правил чинного законодавства України та Конвенції Ради Європи про захист осіб у зв‘язку з автоматизованою обробкою персональних даних;
- при отриманні Володільцем письмового запиту компетентного органу державної влади, відповідь на який вимагає розкриття Персональних даних;
- для забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Володільця або третіх осіб (зокрема, якщо Особа не виконує або неналежним чином виконує умови Договору купівлі – продажу згідно Публічної оферти);
- з метою виконання Володільцем своїх зобов'язань за Договором купівлі - продажу;
- у разі передачі прав і обов'язків Володільця до його правонаступника;
- в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та / або прав людини;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України;
2.9. надання третім особам доступу до персональних даних, за винятком випадків, зазначених у пункті 2.8 цього Застереження та / або визначених законом, можливе лише за наявності додаткової згоди Особи;
2.10. Володілець не здійснює перевірку Персональних даних, що надані Особою під час реєстрації у Системі та не несе відповідальності за їх правильність перед третіми особами у разі їх законної передачі.
2.11. Персональні дані Особи в електронному вигляді зберігаються безстроково.
2.12. Персональні дані Особи підлягають знищенню Володільцем у разі:
- набрання законної сили рішення суду про вилучення даних про Особу з бази персональних даних «Клієнти»;
- письмового повідомлення Особи про своє бажання, щодо знищення його Персональних даних.
2.13. відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» Особі належать такі права:
- знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його Персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) Володільця бази Персональних даних;
- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
- на доступ до своїх персональних даних;
- отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його Персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст Персональних даних, що зберігаються;
- пред'являти вмотивовану вимогу Володільцю бази Персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
- пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх Персональних даних Володільцем бази Персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
- на захист своїх Персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять його честь, гідність та ділову репутацію;
- звертатися зі скаргами на обробку своїх Персональних даних до органів державної влади та до посадових осіб, до повноважень яких входить забезпечення захисту Персональних даних, або до суду;
- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
- вносити застереження про обмеження права на обробку своїх Персональних даних при наданні згоди;
- відкликати згоду на обробку Персональних даних;
- знати механізм автоматичного оброблення Персональних даних;
- на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
2.14. У разі відкликання згоди на обробку Персональних даних Особою, МЕТРО в свою чергу вимагатиме проведення процедури знищення таких даних у Інформаційних центрах та Системі.
2.15. будь-які вимоги Особи, пов'язані з встановленням додаткових обмежень по обробці Персональних даних та / або забороною їх обробки та / або знищенням Персональних даних можуть призвести до неможливості виконання Володільцем своїх зобов'язань перед Особою під час виконання договору купівлі - продажу. При цьому Володілець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов'язань;
2.16. Особа бере на себе відповідальність за можливі негативні наслідки своїх дій, спрямованих на надання Володільцю неповних та / або недостовірних і / або неактуальних Персональних даних та / або Персональних даних третіх осіб.
2.17. Зміни до даного Застереження можуть вноситись Володільцем та негайно відображатись на у Системі. У разі відсутності з боку Особи будь – яких зауважень / застережень до оновленої форми Застереження, воно вважається прийнятим з боку Особи.