ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)
ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ


ТОВ "Метро Кеш енд Кері України" (далі - МЕТРО) пропонує (надає оферту) укласти договір купівлі-продажу Товару на умовах і в порядку, які вказані нижче. Покупець, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цієї пропозиції про укладення договору купівлі-продажу товарів (далі – Договір) на наступних умовах.


1. Загальні положення
 

1.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) МЕТРО будь-якій фізичній особі (надалі - Покупець) укласти договір купівлі-продажу товарів. Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.
1.2. Положення цієї пропозиції (оферти) визначають всі істотні умови Договору та є однаковими для всіх покупців.
1.3. Відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.
1.4. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує погодження та безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти).
1.5. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови цієї Пропозиції (Оферти) шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне:
а) Покупець цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами даної пропозиції (оферти);
б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених в Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", йому відомий і зрозумілий.

 

2. Терміни та визначення


2.1. Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю "Метро Кеш енд Кері України", що є зареєстрованою  відповідно до законодавства України юридичною особою та знаходиться за адресою: м. Київ, проспект П. Григоренка, будинок 43, 02140
2.2. Товар – товар визначений Продавцем, опис яких розміщений за дорученням Продавця на  електронному сервісі Metro.zakaz.ua, який наявний в одному із торговельних центрів Продавця: Кільцева дорога, 1-В, Київ; вул. Сабурова, 2а, Київ; вул. Григоренко, 43, Київ; с. Зарванці, 0,5 км Хмельницького шосе, 1, Вінницька обл.; проспект Незалежності, 55В, Житомир; Оріхівське шосе 7А, Запоріжжя; Запорізьке шосе, 63, Дніпро;  вул. Кільцевий шлях, 8 смт. Мала Данилівка, Харківська обл. ; вул. Аеропортівська 29, Одеса; вул. Дж. Вашингтона 8, Львів (залежно від місцезнаходження Покупця), та наявний у відповідному торговельному центрі Продавця станом на дату відвантаження, щодо яких Продавцем визначається ціна, назва та асортимент. Також опис товару може супроводжуватися його зображенням. 
2.3. Покупець – дієздатна фізична особа (що досягла вісімнадцятирічного віку), яка здійснює замовлення Товарів у Продавця з використанням Сервісу Metro.zakaz.ua на умовах даної публічної пропозиції (оферти).
2.4. Замовлення – заявка Покупця на купівлю Товарів, адресована Продавцю, яка оформлена і надана Продавцю за допомогою програмних засобів сервісу Metro.zakaz.ua.
2.5. Сервіс Metro.zakaz.ua – сукупність даних, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера і  програмних модулів, об'єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою www.Metro.zakaz.ua.
2.6. Дата відвантаження – дата отримання Товару Покупцем або його представником у відповідному торговельному центрі Замовника.

3. Предмет договору купівлі-продажу товарів


3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цією пропозицією (офертою) про укладення договору купівлі-продажу товарів, продати, передати у власність Покупця Товар, наявний у відповідному торговельному центрі Продавця на дату та час відвантаження, на підставі Замовлення Покупця, а Покупець зобов'язується отримати такий  Товар та сплатити його вартість у відповідності до умов Договору.
3.2. Продавець зобов’язується поставити виключно Товар наявний у торговельному центрі на дату відвантаження. У випадку відсутності замовленого Товару у відповідному торгівельному центрі Продавця на дату відвантаження, Продавець має право не виконувати замовлення в частині такого Товару, або ж за погодженням Покупця, замінити його на аналогічний.
3.3. Продавець гарантує, що Товар не переданий у заставу, чи не знаходиться в суперечці, під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.
3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, передбачені законодавством, що регулює сферу правовідносин, які виникають і діють в процесі виконання договору, а також гарантує, що має право на реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України і зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця в процесі виконання договору і реалізації товару.
3.5. Покупець приймає умови цієї пропозиції (оферти) та укладає Договір в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку "Замовити" через Сервіс Metro.zakaz.ua або іншим способом, що означає підтвердження Покупця про ознайомлення з текстом цієї пропозиції (оферти) та згоду з її  умовами.

4. Порядок оформлення Замовлення


4.1. Покупець самостійно оформляє Замовлення через  Сервіс Metro.zakaz.ua шляхом додавання обраних Товарів у "Кошик" шляхом натискання кнопки "Додати у кошик" або в інший спосіб та підтвердження прийняття цієї Пропозиції (оферти).
4.2. Оформити Замовлення на Товари можуть зареєстровані Покупці на Сервісі Metro.zakaz.ua.

5. Ціна та порядок оплати


5.1. Товар продається за цінами, встановленими на дату та час відвантаження (приймання-передачі) Товару у відповідному торгівельному центрі Замовника.
5.2. Актуальні ціни на кожен Товар на дату здійснення Замовлення зазначаються на Сервісі  Metro.zakaz.ua. У випадку, якщо Товар отримується Покупцем не в день здійснення Замовлення, ціни на Товар можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку (залежно від цін діючих у відповідному Торговельному Центрі).
5.3. Вартість пакувальних матеріалів не включена у ціну Товарів та підлягає додатковій оплаті Покупцями разом з розрахунком за Товари. Кількість необхідних пакувальних матеріалів визначається самостійно Продавцем з урахуванням замовленого асортименту Товарів, товарного сусідства тощо. Покупець зобов’язується прийняти та оплатити вартість пакувальних матеріалів одночасно з товаром за цінами, діючими у відповідному Торговельному центрі Продавця на дату відвантаження.
5.4. Загальна вартість Товару, що продається Покупцеві, зазначається у розрахункових та товаросупровідних документах (фіскальний чек), що надаються Постачальником  Покупцеві (або його Представнику) під час  отримання Товару у торгівельному центрі, згідно з урахуванням дії п. 3.1 цього Договору. Зазначені у цьому пункті документи є складовими частинами цього Договору.
5.5. Ціна договору дорівнює сумі вартості всіх придбаних Товарів (та пакувальних матеріалів). Сума замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару наявного у відповідному торговельному центрі Продавця на дату та час відвантаження.
5.6. Покупець зобов’язаний прийняти та оплатити Товар в момент його отримання на касі торговельного центру  Продавця.
5.7. Оплата здійснюється в національній валюті України гривні безпосередньо при отриманні товару. Товар може бути оплачений на умовах відстрочки платежу, якщо це буде окремо в письмовій формі погоджено сторонами Договору. В такому випадку, оплата здійснюється шляхом переказу коштів на банківський рахунок Продавця, зазначений в цьому Договорі або шляхом внесення готівкових коштів на банківський рахунок Продавця через відділення банку. В такому випадку, Товар  вважається оплаченим з моменту надходження грошових коштів оплати на розрахунковий рахунок Продавця.
5.8. Ціна Товару, що вказана на Сервісі Metro.zakaz.ua, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.
5.9. Картки клієнтів МЕТРО не діють під час оформлення замовлення на сайті Інтернет-магазину та приймання-передачі Товар за результатами такого замовлення.
5.10. Для замовлення товарів з використанням сервісу Metro.zakaz.ua діють виключно ті знижки, акції, спеціальні пропозиції тощо (надалі - Пропозиції), які вказані безпосередньо на вказаному сервісі при оформленні замовлення. При цьому, такі Пропозиції можуть відрізнятися від Пропозицій, діючих для закупівель безпосередньо в Торговельних центрах Продавця.

6. Порядок приймання-передачі Товару. Умови повернення


6.1.Покупець має право придбати Товар, розміщений на Сервісі Metro.zakaz.ua та наявний у відповідному торговельному центрі Продавця станом на дату та час відвантаження.

6.2. Покупець зобов’язаний отримати Товар в Торговельному центрі Продавця, обраному при замовленні Товару у строки, обрані при оформленні Замовлення. Покупець має можливість як самостійно звернутися до вказаного торговельного центру Продавця з метою отримання та оплати Товару, або ж уповноважити іншу особу на вчинення таких дій, в тому числі, уклавши Договір доручення, шляхом приймання умов публічної оферти щодо укладення Договору Доручення (в такому випадку підтвердженням повноважень повіреного буде факт прийняття Покупцем умов Публічної оферти на укладення договору доручення при оформленні Замовлення).

6.3. Покупець зобов’язаний отримати Товар в торговельному центрі Продавця в строки обрані при замовленні та на повну суму яка вказана в такому замовленні.

6.4. Умови повернення Товарів:

6.4.1. Непродовольчі товари без претензій щодо якості можуть бути поверненні протягом 14 днів з дня покупки, якщо товар: не використовувався; повертається: в оригінальній упаковці,  в повному комплекті, з непошкодженими пломбами,  з захисними плівками та витратними матеріалами (якщо вони входять до комплекту) -в такому ж стані, в якому він був придбаний,  та має супроводжуватися оригінальним чеком. В суперечливих випадках коли перевірка наявності слідів експлуатації технічно складних побутових товарів вимагає офіційної експертної оцінки, Клієнту необхідно звернутись до авторизованого сервісного центру та отримати акт технічного огляду на основі якого буде прийматись рішення щодо задоволення чи відхилення вимоги Клієнта, щодо повернення такої продукції.

Якісні непродовольчі товари, на які не розповсюджується гарантійний строк, можуть бути поверненні в торговий центр протягом 14 днів з дня покупки за умови надання всіх необхідних документів, збереження комплектності виробів, пломб, пакування та збереження цілісності товару.

Дефектні товари, щодо яких встановлено гарантійний строк, обслуговуються в гарантійних майстернях, адреси яких вказані в гарантійних талонах.

Повернення таких товарів можливо тільки:
протягом гарантійного строку за умови наявності висновку гарантійної майстерні про те, що товар має дефект, усунення якого я недоцільним або неможливим;
при наявності висновку незалежної експертизи, що підтверджує невідповідність товару показникам якості.

Непродовольчі товари з дефектом, які не належать до груп технічно складських побутових товарів (не підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні ), можуть бути повернені у термін, встановлений виробником продукції, що вказаний на маркуванні або в супровідних документах на продукцію.

6.4.2. Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню):

Якісні харчові товари, пухово-пір’яна група товарів, нижня білизна, постільна білизна, друковані видання, м’які та гумові надувні іграшки, товари для немовлят, парфюмерно-косметичні засоби, товари в аерозольній упаковці, засоби особистої гігієни, рукавички та панчішно-шкарпеткові вироби, алкогольні напої, тютюнові вироби та інші товари, що не підлягають обміну (поверненню) згідно діючого законодавства про захист прав споживачів.

7. Права та обов'язки Продавця


7.1. Продавець має право: самостійно в односторонньому порядку змінювати ціни на Товар (в тому числі замовлений Покупцем), асортимент Товару наявного в Торговельному центрі на дату та час відвантаження.
7.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати замовлення, в тому числі повністю або частково відмовитись від виконання Замовлення, у випадку відсутності Товару у відповідному торговельному центрі Продавця станом на дату та час відвантаження.
7.3. Продавець зобов’язаний забезпечити та гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості на території України.


8. Права та обов'язки Покупця


8.1. Покупець має право:

  • Отримати Товар в торговельному центрі Продавця самостійно, або ж з залученням представника. 
  • Відмовитися від приймання Товару у випадку невідповідності його характеристик раніше замовленому товару.
  • Користуватися іншими правами згідно положень чинного законодавства України.

8.2. Покупець зобов’язаний:

  • Надавати Продавцю достовірну, правдиву та коректну інформацію, у тому числі при реєстрації на Сервісі Metro.zakaz.ua.
  • Оплачувати Товар та пакувальні матеріали згідно розрахункових та товаросупровідних документів за зазначеною у них ціною.

9. Відповідальність сторін


9.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, попередньо замовлених на Сервісі Metro.zakaz.ua та придбаних у Продавця.
9.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.
9.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.
9.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил , обмеження імпорту та експорту, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.


10. Строк дії Договору


10.1. Договір вважається укладеним з моменту оформлення та підтвердження Покупцем Замовлення на Сервісі Metro.zakaz.ua та діє до прийняття та повної оплати Товару Покупцем.
10.2. Одностороння зміна умов цього Договору не допускається, за виключенням зміни ціни та асортименту товару тощо Продавцем, як зазначено в цьому Договорі.


11. Інформаційні повідомлення


11.1. Реєструючись на Сервісі Metro.zakaz.ua, Покупець дає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Продавця та його партнерів, що діють на підставі договору з Продавцем, за допомогою служб коротких повідомлень (SMS) та електронної пошти.
11.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки, написавши повідомлення на електронну адресу [email protected]


12. Правила використання матеріалів, розміщених на Сервісі Metro.zakaz.ua


12.1. Сервіс Metro.zakaz.ua містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.
12.2. Весь зміст на Сервісі Metro.zakaz.ua охороняється законодавством України.
12.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на Сервісі Metro.zakaz.ua, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або відступленні, створювати похідні продукти та ін.

13. Інші умови


13.1. Укладений згідно даної пропозиції договір купівлі-продажу товару вважається укладеним на території України і таким, що діє в рамках законодавства України.
13.2. Укладений згідно даної пропозиції договір купівлі-продажу товару набирає чинності з моменту оформлення та підтвердження Замовлення та діє до моменту повного виконання зобов’язань сторін за ним.
13.3. Недійсність будь-якого пункту або частини договору, укладеного згідно даної пропозиції, не призводить до недійсності договору в цілому.
13.4. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Продавець можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.
13.4. Продавець має право вносити зміни в текст цієї пропозиції на власний розсуд у будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція пропозиції завжди доступна на  Сервісі Metro.zakaz.ua.
13.5. Відсутність підписаного між Продавцем і Покупцем примірника договору, укладеного згідно даної пропозиції, на паперовому носії з підписами сторін,  не є підставою визнання цього договору не укладеним. Проведення підтвердження замовлення на  Сервісі Metro.zakaz.ua  у відповідності із здійсненим Покупцем Замовленням на  Сервісі Metro.zakaz.ua  вважається акцептом Покупця (відповідно до ст. 642 і гл. 54 Цивільного кодексу України) і є моментом набрання чинності договору купівлі-продажу товарів.
13.6. При виникненні претензій/ пропозицій  Покупець може звернутися за телефоном:  +38 (044) 392-1202

або електронною поштою [email protected]


ТОВ “МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА”
м. Київ; пр-т П. Григоренка, будинок 43, 02140
Код в ЄДРПОУ 32049199
ІПН: 320491926510
Витяг з реєстру платників ПДВ 1528104500126
Поточний рахунок № 26004439987
в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ»
МФО: 380805